FoCUS

FOCUS

I et moderne sundhedsvæsen med korte indlæggelsestider og mange ambulante behandlinger, har sygeplejersken ofte kun begrænset tid til at afdække patientens forventninger, ønsker og behov, opbygge en relation, etablere et trygheds- og tillidsforhold samt formidle information og vejledning til patienten. Det øger risikoen for mangelfuld sygepleje, utilsigtede hændelser, forlængede hospitalsophold, men er også forbundet med en betydelig økonomisk byrde for sundhedssystemet.

Forskningsleder og professor Mette Grønkjær ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er ansvarlig for denne ForskningsKUBE, der dels skal identificere situationer, hvor kliniske sygeplejersker oplever, at man gerne ville have ydet en bedre sygepleje, og dels skal udvikle initiativer, der kan styrke den grundlæggende sygepleje i fremtiden.

Nyheder

Se alle nyheder