ForskningsKUBE

For nogle år siden indgik Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital et tæt samarbejde med regionens øvrige hospitaler, Aalborg Kommune og sygeplejerskeuddannelsen i Nordjylland om at implementere den internationale begrebsramme ”Fundamentals of Care” i sygeplejen.

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er udpeget som én af Aalborg Universitetshospitals ForskningsKUBER.

Den er en slags rettesnor, der bidrager til et fællesprog for sygepleje, uanset om konteksten er klinisk praksis, uddannelse, ledelse eller forskning. Fundamentals of Care sætter fokus på sygeplejefaglige kerneværdier og særligt den grundlæggende sygepleje, og giver samtidig en ramme for sygeplejens kompleksitet.

I et moderne sundhedsvæsen med korte indlæggelsestider og mange ambulante behandlinger, har sygeplejersken ofte kun begrænset tid til at afdække patientens forventninger, ønsker og behov, opbygge en relation, etablere et trygheds- og tillidsforhold samt formidle information og vejledning til patienten. Det øger risikoen for mangelfuld sygepleje, utilsigtede hændelser, forlængede hospitalsophold, men er også forbundet med en betydelig økonomisk byrde for sundhedssystemet.

Forskningsleder og professor Mette Grønkjær ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er ansvarlig for denne ForskningsKUBE, der dels skal identificere situationer, hvor kliniske sygeplejersker oplever, at man gerne ville have ydet en bedre sygepleje, og dels skal udvikle initiativer, der kan styrke den grundlæggende sygepleje i fremtiden.