Ph.d.-forsvar ved Joachim Bæch

Fredag den 2. februar forsvarer læge ved Afdeling for Blodsygdomme Joachim Bæch sin ph.d.-afhandling om sammenhænge, risici og risikofaktorer for sentoksicitet som følge af kemoterapi ved behandling af lymfekræft.

Joachim BechOm afhandlingen

Overlevelsen blandt patienter med lymfekræft er steget i de seneste årtier grundet bedre behandlingsmuligheder. Derfor bliver flere og flere patienter med lymfekræft langtidsoverlevere, hvilket introducerer en risiko for sentoksicitet som følge af den kemoterapi, der bruges til behandlingen af deres lymfekræft. Formålet med. dette ph.d.-studie var at undersøge disse sene toksiciteter i den virkelige verden ved at undersøge sammenhænge, risici og risikofaktorer.

Dette ph.d.-studie. omfatter fire nationale epidemiologiske kohortestudier:

Studie I fandt øget risiko for hjerteinsufficiens og hjertekarsygdomme for patienter med follikulært lymfom eller diffust storcellet B-celle lymfom behandlet med antracyklinholdig immunkemoterapi.

Studie II fandt ingen øget risiko for steroid-induceret diabetes mellitus hos non-Hodgkin lymfompatienter behandlet med steroidholdig immunkemoterapi, men fandt en højere risiko for insulinbehov hos patienter med eksisterende diabetes.

Studie III fandt en højere risiko for sekundære primære maligniteter, drevet af non-melanom hudkræft og myelodysplastisk syndrom/akut myeloid leukæmi, hos patienter med aggresive lymfomer behandlet med højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation (HDT-ASCT).

Studie IV fandt en øget risiko for hjerteinsufficiens og hjertekarsygdomme hos patienter med aggresive lymfomer behandlet med HDT-ASCT.

De inkluderede studier bidrager med vigtig viden til den eksisterende litteratur om sene toksiciteter, som kan hjælpe klinikere med optimale behandlingsvalg, screening for bivirkninger samt hjælpe patienterne med at træffe informerede beslutninger. 

Tid og sted

Ph.d.-forsvaret afholdes fredag den 2. februar kl. 13.00 i Auditorium A, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, Aalborg.

Vejledere og bedømmelsesudvalg

Vejledere

  • Prof. Tarec Christoffer El-Galaly, Aalborg University Hospital, Denmark (Hovedvejleder)
  • Lasse Hjort Jakobsen, Aalborg University Hospital, Denmark
  • Prof. Henrik Frederiksen, Odense University Hospital
  • Prof. Marianne Tang Severinsen, Aalborg University Hospital, Denmark

Bedømmelsesudvalg

  • Clinical Prof. Søren Schou Olesen, MD, PhD (chair) Aalborg University Hospital, Denmark
  • Senior Consultant Morten Kjøbek Lamberts, MD, PhD Herlev-Gentofte Hospital, Denmark
  • Prof. Sirpa Marianne Leppä, MD, PhD University of Helsinki, Finland 

Opdateret