Giver PET/CT-skanninger længere overlevelse?

I et stort europæisk studie skal forskere fra Nuklearmedicinsk Afdeling og Onkologisk Afdeling undersøge, om PET/CT-skanninger er bedre end CT-skanninger alene, når det kommer til at kontrollere sygdomsudviklingen blandt patienter med brystkræft.
Helle D Zacho

Det er ledende overlæge Nuklearmedicinsk Afdeling og professor ved Klinisk Institut, AAU, Helle D. Zacho, der skal stå i spidsen for den nordjyske del af det stort anlagte forskningsprojekt, som netop er blevet bevilget ca. 60 mio. kroner fra EU’s Horizon Europe-pulje.

- CT-skanninger har i mange år været standard, når lægerne skal kontrollere udviklingen i en patients kræftsygdom og vurdere behandlingens effekt. Men med udbredelsen af PET/CT, som har højere følsomhed i forhold til CT alene, kan der måske være nogle umiddelbare fordele i forhold til hurtigere at spotte eventuel udvikling i patienternes sygdom, fortæller Helle D. Zacho.
Ifølge professoren har tidligere studier vist, at PET/CT-skanninger kan påvise sygdomsudvikling op mod et halvt år tidligere end med CT alene.

- Vi ved bare ikke, hvilken betydning, det at opdage udviklingen tidligere, har for overlevelsen. Det vil vi nu undersøge blandt patienter med brystkræft, og hvor kræften har spredt sig til andre dele af kroppen, fortæller Helle D. Zacho.

Forskningsprojektet ledes af kollegaer på Odense Universitetshospital og omfatter foruden Aalborg også hospitalerne i Herlev, København, Århus, Vejle samt forskere i Tyskland, England, Sverige, Italien og Schweiz.

Mere end blot overlevelse

Udover at undersøge, om PET-skanningerne kan have en positiv indvirkning på patienternes overlevelse, vil forskerne også undersøge, om deres livskvalitet påvirkes af, at de eventuelt må skifte behandling. 

- Hvad betyder det, hvis man tidligere end ellers får at vide, at ens sygdom går i den forkerte retning, eller at man tilbydes en ændret behandling. Bliver man så mere desillusioneret, eller er det noget, patienterne sætter pris på? Det vil vi også undersøge i projektet, siger Helle D. Zacho.

Forskerne har desuden også sat sig for at afklare det økonomiske aspekt ved at anvende PET/CT. 

- Selve PET-skanningen er unægtelig en del dyrere end CT, men måske spares der penge ved, at vi ikke giver behandlinger, som patienterne alligevel ikke har glæde af. Hvis vi samtidig kan reducere antallet af indlæggelser, og patientoverlevelsen stiger, vil der udover den helt personlige betydning også være et sundhedsøkonomisk perspektiv, siger Helle D. Zacho.

Endelig indeholder projektet også en arbejdspakke omkring kunstig intelligens, hvor forskerne vil undersøge, om algoritmer kan hjælpe med at analysere skanningsbillederne.

- Det er et virkelig spændende studie, som vi er meget glade for at have fået muligheden for at være med i. Det havde ikke været muligt uden den helt nye PET/CT-skanner, som netop er blevet installeret her på Aalborg UH, som betyder, at vi nu har kapaciteten til at indgå i denne type forskningsstudier, fortæller Helle D. Zacho.

I alt skal 426 patienter med brystkræft, som har spredt sig, deltage i forskningsprojektet, hvor halvdelen følges med PET/CT, mens resten skannes med CT. Studiet starter i august 2024, og patienterne vil blive rekrutteret i løbet af de følgende 18 måneder og skal herefter følges i op til tre et halvt år.

 

FORFATTER Kommunikationskonsulent Peter Friis Jeppesen, pfj@rn.dk / 97 66 62 55

Opdateret