Ph.d.-forsvar ved Eva Futtrup Maksten

Fredag den 15. marts forsvarer læge ved Afdeling for Blodsygdomme, Eva Futtrup Maksten sin ph.d.-afhandling, der undersøger, hvordan det går patienter efter en hæmatologisk cancersygdom.

Eva Futtrup MakstenOm afhandlingen

Antallet af kræftoverlevere er stigende grundet tidligere diagnostik og nye behandlingsmuligheder. Som følge heraf er der et øget behov for viden om senfølger og andre udfordringer i livet efter en kræftdiagnose. Dette blev undersøgt blandt hæmatologiske patienter i to populationsbaserede matchede kohorte studier (studie I og II) og et klinisk observationsstudie (studie III).

Studie I viste, at patienter i den arbejdsdygtige alder med lymfom havde en højere risiko for at blive tildelt førtidspension og at de havde en lavere grad af tilbagevende til arbejde end den almene befolkning.  

Studie II fandt, at patienter med lymfom over 65 år havde samme risiko for at blive diagnosticeret med demens som den almene befolkning. Det er gode nyheder, da mange patienter udvikler kognitive problemer under behandling med kemoterapi og nogle frygter, at de har begyndende demens. 

Studie III fulgte patienter fra opstarten af kemoterapi-behandling og et år frem. Patienter blev undersøgt for nerveskade ved spørgeskemaer og objektive test. Studiet viste, at næsten halvdelen af patienterne fik nerveskader i løbet af follow-up tiden. 

Samlet set har disse studier bidraget til en bedre forståelse af livet efter en hæmatologisk kræftdiagnose. Forhåbentligt kan resultaterne hjælpe det kliniske personale til at guide og rådgive patienter om livet efter en kræftdiagnose og dermed øge livskvaliteten for patienterne.  

Tid og sted

Ph.d.-forsvaret afholdes fredag den 15. marts kl. 13.00 i Auditorium A, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15 i Aalborg. Alle interesserede er velkomne.

Vejledere og bedømmelsesudvalg

Vejledere

  • Professor Marianne Tang Severinsen (hovedvejleder), Dep. of Haematology, Aalborg University Hospital 
  • Professor Tarec Christoffer El-Galaly, Dep. of Haematology, Aalborg University Hospital 
  • Associate Professor Lasse Hjort Jakobsen, Dep. of Haematology, Aalborg University Hospital 
  • Associate Professor Kristian Hay Kragholm, Dep. of Cardiology, Aalborg University Hospital 

Bedømmelsesudvalg

  • Associate Professor Salome Kristensen (formand), Aalborg University 
  • Associate Professor Rune Erichsen, Aarhus University 
  • Professor Hege Sagstuen Haugnes, Universitetssykehuset Nord-Norge
 
PUBLICERET AF Kommunikationskonsulent Peter Friis Jeppesen, pfj@rn.dk 

Opdateret