Ph.d.-forsvar ved Benjamin Emil Stubbe

Fredag den 3. maj forsvarer læge ved Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling Benjamin Emil Stubbe sin ph.d.-afhandling om phSFRP1 målt i cfDNA som nyt prognostisk værktøj til valg af behandling af kræft i bugspytkirtlen.

Benjamin StubbeKræft i bugspytkirtlen (PDAC) er en kræftsygdom med en umådelig dårlig prognose. Hvert år bliver omkring 1.000 personer diagnosticeret med PDAC. 

Desværre er tidlig diagnosticering problematisk, hvilket resulterer i, at de fleste først får diagnosen efter sygdommen har spredt sig enten lokalt eller til andre organer. Dette fører til, at der hvert år dør næsten ligeså mange, som der får diagnosen. 

Desværre er nuværende prognostiske værktøjer begrænsede. Der er derfor et behov for udvikling af nye prognostiske værktøjer til at hjælpe klinikeren og patienten med at træffe informerede beslutninger omkring behandling. 

Tumorsuppressor-genet secreted frizzled related protein 1 (SFRP1) forhindrer aktivering af den kræftrelaterede Wnt/β-catenin pathway. SFRP1 er ofte inaktiveret i kræftsygdomme og nedsat ekspression af SFRP1 i tumorvæv har tidligere været koblet til dårligere overlevelse. Den hyppigste måde, hvorpå SFRP1 bliver inaktiveret, er via promoter-hypermethylering (ph). Promoter-hypermethylering er en normal proces, som kroppen bruger til at regulere genekspression. Desværre kan kræftceller også udnytte dette til at nedregulere tumorsuppressor-gener.

Formålet med studierne i denne afhandling var at undersøge, hvorvidt der var en sammenhæng mellem phSFRP1 målt i cellefrit DNA fra en blodprøve og prognosen af patienter med kræft i bugpytkirtlen. 

Resultaterne tyder bl.a. på, 1) at tilstedeværelsen af phSFRP1 i blod signifikant påvirker prognosen af patienter med gemcitabin-behandlet metastaseret PDAC, 2) at phSFRP1 også påvirker prognosen af patienter behandlet med den mere intensive kombinations-kemoterapi FOLFIRINOX, og bidrager med ekstra værdi til eksisterende prognostiske markører, 3) at phSFRP1 potentielt kan påvirke prognosen iblandt patienter opereret for deres PDAC 4) og at den prognostiske effekt er afhængig af allel fraktionen af phSFRP1. 

Konklusionen er, at phSFRP1 målt i cfDNA kunne fungere som en klinisk brugbar prognostisk biomarkør i tillæg til eksisterende prognostiske værktøjer. Derudover tyder resultaterne på, at forskellige methylerings niveauer af phSFRP1 påvirker prognosen i forskellig grad. 

Tid og sted

Ph.d.-forsvaret afholdes fredag den 3. maj, kl. 13.00 i auditorie A, Forskningens Hus, Søndre Skovvej 15, 9000 Aalborg.

Vejledere og bedømmelsesudvalg

Vejledere

  • Professor Ole Thorlacius-Ussing, Aalborg University, Aalborg University Hospital, Denmark
  • Clinical Associate Professor Stine Dam Henriksen, Aalborg University, Aalborg University Hospital, Denmark
  • Professor Henrik Bygum Krarup, Aalborg University, Aalborg University Hospital, Denmark
  • Professor Inge Søkilde Pedersen, Aalborg University, Aalborg University Hospital, Denmark

Bedømmelsesudvalg

  • Clinical Professor Ursula Falkmer, Aalborg University, Aalborg University Hospital, Denmark
  • Professor Roland Andersson, Lund University, Sweden
  • Professor Mef Nilbert, Lund University, Sweden

Opdateret