Ph.d.-forsvar ved Anders Fyhn Elgaard

Fredag den 24. maj forsvarer læge ved Hjertemedicinsk Afdeling, Anders Fyhn Elgaard sin ph.d.-afhandling, der undersøger sammenhængen a mellem DC-konvertering og PM-/ICD-komplikationer hos pace-afhængige patienter. 

Anders Fyhn ElgaardForekomsten af atrieflimren og atrieflagren er stigende, og DC-konvertering med synkroniseret elektrisk stød er den mest effektive metode til genetablering af sinusrytme. DC-konvertering anbefales også hos patienter med en pacemaker (PM) eller stødbar pacemaker (ICD). Imidlertid har flere studier og cases over tiden rapporteret forskellige problemer med PM-/ICD-funktionen efter DC-konvertering, som kan være livstruende hos pace-afhængige patienter. 
Formålet med Anders Fyhn Elgaards ph.d.-afhandling er at undersøge sammenhængen mellem DC-konvertering og PM-/ICD-komplikationer, samt den kliniske håndtering af proceduren. Afhandlingen er baseret på tre studier: to registerstudier og et dyreeksperimentelt studie. 

Det første studie undersøgte PM- og ICD-komplikationer og ændringer i ledningsværdier efter i alt 763 DC-konverteringer foretaget mellem 2010 og 2020 på Aalborg Universitetshospital. Forskergruppen observerede få kritiske hændelser, der indebar ændringer i programmeringen, batteritab og klinisk betydende tærskelstigninger. 

Det andet studie undersøgte forekomsten af PM-/ICD-reoperationer i efterforløbet af i alt 2.298 DC-konverteringer foretaget mellem 2010 og 2019, baseret på de danske registre. Der blev fundet højere risiko for både generatorskifte og ny ledningsintervention, sammenlignet med PM-/ICD-patienter uden eksponering for DC-konvertering. 

Det tredje studie var baseret på en grisemodel og undersøgte PM-funktionen umiddelbart efter tre DC-stød på 200 Joule med forskellige stødpads-positioner i en afstand på hhv. 0 cm, 5 cm og 10 cm fra PM-generatoren. Ved stødpads placeret 0 cm fra PM-generatoren blev der observeret betydende ændringer i evnen til at måle patientens egenrytme (sensing) og til at aktivere hjertemusklen (tærskel). De fleste af disse ændringer var forbigående med gradvis normalisering i løbet 45-60 minutter efter DC-stødene.

Tid og sted

Ph.d.-forsvaret afholdes fredag den 24. maj, kl. 13.00 i auditorie B, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg. Alle interesserede er velkomne.

Vejledere og bedømmelsesudvalg

Vejledere

  • Clinical associate professor Jacob Moesgaard Larsen, MD, PhD, Department of Cardiology, Aalborg University Hospital
  • Clinical professor Sam Riahi, MD, PhD, Department of Cardiology, Aalborg University Hospital 
  • Pia Danstrup-Dinesen, MD, PhD, Department of Anaesthesiology, Aalborg University Hospital
  • Associate professor Søren Lundbye-Christensen, MSc PhD, Department of Research data and Statistics, Aalborg University Hospital

Bedømmelsesudvalg

  • Clinical associate professor Nina Munk Lyhne, MD, PhD, Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Aalborg (Chairman)
  • Senior lecturer Riccardo Proietti, MD, PhD, University of Liverpool and John Moores University, Liverpool, UK
  • Clinical professor Axel Brandes, MD, DMSc, University of Southern Denmark, Esbjerg
 

Opdateret