Ph.d.-forsvar ved Kirstine Kløve-Mogensen

Torsdag den 30. maj forsvarer ph.d.-studerende ved Klinisk Immunologisk Afdeling og Klinisk Institut, Aalborg Universitet, sin ph.d.-afhandling om sammenhængen mellem genetik og den autoimmune sygdom primær autoimmun neutropeni (AIN).

Kirstine Kløve-MogensenPrimær autoimmun neutropeni (AIN) er en autoimmun sygdom der kan optræde i de tidlige år af barndommen. AIN har en anslået incidens på 1:100.000, om end der er indikation på, at sygdommen er underrapporteret. På trods af, at AIN har været kendt siden 1975, er det relativt lidt man kender til baggrunden for, at de ramte individer begynder at danne autoantistoffer imod et antigen på overfladen af deres neutrofile celler. Antigenet for disse autoantistoffer er Fcγ receptor IIIb (FcγRIIIb), et ud af fem humane neutrofile antigener (HNA). 

Dette ph.d.-studie havde som formål at undersøge sammenhængen mellem genetik og AIN, med fokus på genetiske variationer i immun regulatoriske gener, for at bidrage til en bedre forståelse af den molekylærbiologiske baggrund. De inkluderede studier undersøgte desuden, om der var en sammenhæng mellem specificiteten af de sygdomsfremmende autoantistoffer og associationen til genetiske varianter. Det første af fire inkluderede studier viste en sammenhæng mellem ABO blodtype antigener og risikoen for AIN. Videre undersøgelse viste, at sekretionen af disse antigener også var en mulig risikofaktor. Studie to fokuserede på det sygdomsfremmende antigen FcγRIIIb og fandt en sammenhæng til genetiske variation i det kodende gen, FCGR3B, og antal kopier af genet. Derudover fandt studie to også en sammenhæng til andre Fcγ-receptorer.

I tillæg til associationsstudierne i studie to, blev der foretaget en metodisk sammenligning mellem tre forskellige teknikker til at bestemme kopiantallet af FCGR3B. Det tredje studie havde fokus på humane leukocyt antigener (HLA), og præsenterer den første sammenhæng mellem AIN og HLA-alleler tilhørende klasse I og shared epitopes, samt replicerer og føjer til tidligere fund til HLA-klasse II. I det fjerde studie undersøgtes genetiske variationer i gener relateret til regulatoriske T-celler og der blev fundet association til tre gener, FOXP3, IL-2 og IL-10. I de sidste tre studier blev AIN patienterne både undersøgt som en samlet gruppe og undersøgt som to individuelle grupper delt på baggrund af deres autoantistof specificitet. I alle tre studier blev der påvist signifikante forskelle på den genetiske sammenhæng til AIN mellem de to grupper patienter.

Tid og sted

Ph.d.-forsvaret afholdes torsdag den 30. maj  kl. 13.00 på Aalborg Universitet, Selma Lagerløfs Vej 249, 9260 Gistrup, lokale Room 12.01.004. Alle interesserede er velkomne.

Vejledere og bedømmelsesudvalg

Vejledere

 • Associate Professor Malene Møller Jørgensen, Aalborg University and Aalborg University
 • Biomedical Laboratory Manager Rudi Steffensen, Aalborg University Hospital
 • Associate Professor Thure Mors Haunstrup, Aalborg University Hospital, Aalborg University and Aarhus University
 • Associate Professor Kaspar René Nielsen, Zealand University Hospital and Aalborg University
 • Professor Henrik Hasle, Aarhus University Hospital and Aarhus University
 • Chief Physician Tania Nicole Masmas, Copenhagen University Hospital
 • Associate Professor Andreas Glenthøj, Copenhagen University Hospital
 • Professor Petter Höglund, Karolinska Institute

Bedømmelsesudvalg

 • Professor Inge Søkilde Pedersen (formand), Aalborg University, Denmark
 • Professor John W. Semple, Lund University, Sweden
 • Professor Masja de Haas, Sanquin Diagnostics, The Netherlands
 

Opdateret