Ph.d.-forsvar ved Mia Sommer

Torsdag den 5. november forsvarer sygeplejerske Mia Sommer, Hæmatologisk Afdeling og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje sin ph.d.-afhandling om anvendelsen af patientrapporterede oplysninger i det hæmatologiske sygdomsforløb.

Mia SommerOm afhandlingen

Anvendelsen af PRO data (patient-rapported outcomes) har vist sig at være værdifuld i forbindelse med patient-centreret pleje og behandling i klinisk praksis. PRO data har blandt andet vist fordele i forhold til øget patientinvolvering, forbedret kommunikation mellem patient og sundhedsprofessionelle og som støtte til fælles beslutningstagning. Hæmatologiske kræftpatienter rapporterer om uopfyldte behov i forbindelse med håndtering af sygdommen og følger til sygdommen i løbet af deres sygdomsforløb. Uopfyldte behov for støtte er associeret med nedsat helbredsrelateret livskvalitet i form af forringet fysisk, psykisk og social funktion og øget symptombyrde. Hæmatologiske kræftpatienter oplever således adskillige udfordringer i løbet af deres sygdomsforløb, som på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud bliver mødt. På den baggrund er det vigtigt at undersøge, hvorvidt PRO data potentielt kan understøtte patient-centreret pleje og behandling.

Det overordnede formål med dette Ph.d.-projekt var at undersøge PRO datas potentiale hos hæmatologiske kræftpatienter i løbet af deres sygdomsforløb og klarlægge, hvorvidt PRO data kunne facilitere patient-centreret pleje og behandling og bidrage til øget kvalitet af pleje og behandling hos denne patientgruppe.

Ph.d.-projektet er designet som et multi-metode forskningsprojekt, der indeholder 3 studier med formål at:

 • undersøge gennemførbarheden af et tværfagligt opfølgningsforløb baseret på skiftevis lægekonsultationer og telefoniske sygeplejerskekonsultationer understøttet af PRO-data.
 • udforske patienternes oplevelser med at deltage i det tværfaglige opfølgningsforløb.
 • undersøge mønstre i udviklingen af helbredsrelateret livskvalitet hos hæmatologiske patienter med relaps eller progressiv sygdom i løbet af det første år efter relapsdiagnosen. 

Samlet viser dette multi-metode Ph.d.-projekt, at PRO data er værdifulde i løbet af et hæmatologiske sygdoms- og behandlingsforløb i form af øget patientinvolvering, identifikation af sundhedsproblemer, forbedring af kommunikation mellem patient og sundhedsprofessionelle og som en understøttende rolle i fælles beslutningstagen. Selvom divergerende patientoplevelser antyder, at en enhedsløsning er uhensigtsmæssig, ser det ud til at PRO kan anvendes som et validt værktøj til patient-centreret pleje og behandling.

Tid og sted

Ph.d.-forsvaret afholdes tirsdag den 5. november 2020 kl. 13.00. Grundet COVID-19 vil forsvaret blive afholdt via Zoom. Alle, der er er interesseret i at overvære forsvaret, kan tilmelde sig ved at sende en mail til inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk.

Vejledere og bedømmelsesudvalg

Vejledere

 • Professor Mette Grønkjær
  Clinical Nursing Research Unit, Aalborg University Hospital
 • Professor, dr. med. Tarec Christoffer El-Galaly
  Department of Hematology, Aalborg University Hospital
 • Professor Martin Bøgsted
  Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Bedømmelsesudvalg

 • Professor Preben Ulrich Pedersen
  Department of Clinical Medicine, Aalborg University
 • Professor Anners Lerdal,
  Department of Health and Society, University of Oslo, Norway
 • Professor, dr. med. Helle Pappot
  Department of Oncology, Rigshospitalet

Opdateret