Genanalyse skal føre til målrettet kræftbehandling

Med støtte fra Kræftens Bekæmpelse etablerer Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet nu en enhed, der skal sætte skub i indførelsen af nye, individualiserede behandlingsformer og styrke den kliniske kræftforskning.
- Via en blod-, marv- og/eller vævsprøve vil vi udføre genanalyse af patienter med tilbagefald af hæmatologisk kræft, og ud fra denne, er det målet at kunne give et kvalificeret bud på den mest effektive behandling.

Sådan beskriver forskningsoverlæge ved Aalborg Universitetshospital og lektor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Tarec Christoffer El-Galaly grundidéen bag et nyt projekt, som skal afvikles i regi af en nyetableret Klinisk Implementeringsenhed. 
Sammen med de øvrige forskere ved Hæmatologisk Forskningsafsnit på Aalborg Universitetshospital har Tarec Christoffer El-Galaly over de sidste 10 år arbejdet på at udvikle metoder til at forudsige, om en kræftknude er resistent over for bestemte lægemidler. Metoderne har i videnskabelige forsøg vist sig at kunne forudsige behandlingssvigt hos patienter med lymfekræft, og på Aalborg Universitetshospital er man nu klar til at tage det næste skridt.

Projektet er netop blevet støttet med 5 mio. kr. af Kræftens Bekæmpelse. Det glæder dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, professor Lars Hvilsted Rasmussen:

- Vi er glade for og stolte over, at Kræftens Bekæmpelse støtter dette vigtige forskningssamarbejde. Det er et projekt, som understøtter universitetets og universitetshospitalets målsætning om at tilbyde patienterne mere målrettet behandling gennem blandt andet en tættere integration mellem den banebrydende forskning i laboratorierne og det kliniske arbejde på hospitalsafdelingerne, siger han. 

Vil forudsige lægemidlers effekt

De seneste år er der sket markante fremskridt i behandlingen af hæmatologiske kræftsygdomme, men nogle sygdomme er kroniske med gentagne tilbagefald, og hos en del patienter er der til sidst ingen gode behandlingstilbud. 
Men at man nu kan kigge på sygdommene tumorspecifikt, med det endemål at give forskellig medicin alt efter kræftknudernes genetiske sammensætning, åbner ifølge Tarec Christoffer El-Galaly muligheder for en yderligere forbedring af behandlingen af hæmatologiske kræftsygdomme:

- Det vi vil arbejde med omtales ofte som ”personlig medicin” – og handler om, at vi ved hver enkelt patient med tilbagefald af kræft udtager vævsprøver fra tumor. Herefter vil vi analysere deres genetiske profil og undersøge, om vi kan klassificere hver enkelt tumor efter deres følsomhed mod specifikke lægemidler. 
Det vil være første skridt i at kunne tilbyde individuel behandling, dvs. beslutte, hvilke lægemidler der med størst sandsynlighed vil virke på patientens kræftsygdom. 

Forskningen tættere på klinikken

Selvom Tarec Christoffer El-Galaly og hans forskerkollegaer allerede er godt i gang med at rekruttere de op mod 500 patienter, som ventes at deltage i projektet, er der endnu et stykke vej, før de nye metoder får indvirkning på patientbehandlingen. 
- Vi skal blive i stand til at håndtere de prøver, som kommer ind, foretage relevante analyser og ikke mindst hurtigt give et svar, som man potentielt ville kunne handle efter, slutter Tarec Christoffer El-Galaly.

Opdateret