Aalborgforskere viser vejen for personlig kræftbehandling

Forskere ved det hæmatologiske forskningsafsnit på Aalborg Universitetshospital har udviklet en prototype på et system, der på få sekunder beregner sandsynligheden for et lægemiddels effekt hos patienter med lymfeknudekræft. Systemet er gratis tilgængeligt for kræftforskere fra hele verden.

Grundidéen er simpel: En læge går ind på hjemmesiden hemaclass.org og sender med få museklik et prøvesvar fra en kræftpatient ind i systemet. Efter nogle sekunder kvitterer hjemmesiden med en detaljeret analyse af patientens kræftsygdom – med kvalificerede spådomme om hvilke lægemidler, som er bedst egnede. Svar som lægen kan bruge til at iværksætte den mest effektive behandling i første forsøg.

- Så langt er vi ikke helt endnu, men vi har en prototype, understreger bioinformatiker Rasmus Froberg Brøndum. Sammen med en gruppe af andre forskere fra Hæmatologisk Forskningsafsnit på Aalborg Universitetshospital har han været med til at udvikle systemet, der er en forsmag på et redskab, fremtidens kræftlæger vil kunne benytte.

Faktisk er websitet allerede tilgængeligt for forskere fra hele verden, som via hemaclass.org kan indlæse deres egne prøvesvar i systemet – og få sandsynlighedsvurderinger af kræfttype og resistens ud den anden vej.

Foreløbig kun til forskning

I første omgang skal prototypen kun bruges i forskningsøjemed. På Aalborg Universitetshospital er Hæmatologisk forskningsafsnit i gang med et forsøg, hvor de vil undersøge, om det rent logistisk er muligt at foretage individuelle genanalyser på kræftpatienter med tilbagefald af lymfekræft, og om svarene kan bruges i praksis. Her er værktøjet nyttigt, da en tilsvarende analyse ellers ville kræve timers arbejde af en statistiker eller en bioinformatiker.

- Systemet er det første af sin slags inden for hæmatologiske sygdomme og er primært designet til patienter med kræfttyperne diffus storcelle B-lymfom og knoglemarvskræft. Men vi arbejder på at udvide værktøjet til også at omfatte andre store hæmatologiske kræftsygdomme, fortæller Rasmus Froberg Brøndum.

Værktøjet er kulminationen på 10 års arbejde i den hæmatologiske forskningsenhed med udvikling af statistiske modeller for kræftcellers udviklingstrin og følsomhed eller resistens over for givne lægemidler baseret på deres genetiske profil.

- Vi ved, det virker på de patienter, vi har behandlet i de sidste år, og skal nu vise, at det også gælder fremtidens patienter, siger Rasmus Froberg Brøndum og tilføjer:

- På sigt forventer vi, at værktøjer som vores kan føre til, at vi får en mere individualiseret behandling inden for flere kræftformer, således at patienter med tilbagefald hurtigere får den medicin, der er mest virksom på lige netop deres kræftsygdom.

Opdateret