AFLYST: Indbydelse til fejring af vores flotte hjemtag af eksterne forskningsmidler

AFLYST PÅ GRUND AF MANGLENDE TILSLUTNING

Kom og vær med til en dag, hvor vi kan fejre og blive inspireret af nogle af dem, som er lykkedes med at hjemtage eksterne forskningsmidler. 

I den sidste tid har hospitalet som bekendt været maksimalt presset på ressourcer og den daglige drift. Alle hænder har været i brug for at sikre den gode patientbehandling. På trods af dette er det i løbet af det sidste år lykkedes at indhente rekordstore summer til den forskning og innovation, der er altafgørende for at vi kan fortsætte vores vigtige arbejde for at sikre at patienterne både nu og i fremtiden, har adgang til den nyeste og bedste behandling og pleje.

Det vil vi gerne anerkende, og derfor er det en glæde for os at kunne indbyde til en eftermiddag, hvor vi fejrer alle de forskere, der på trods af en travl klinisk hverdag, stadig finder overskud og vilje til at prioritere arbejdet med at hjemtage eksterne midler til forskning og innovation. Den indsats er afgørende for vores patienter og vores status som universitetshospital.

Eftermiddagen byder på inspirerende oplæg fra udvalgte forsknings – og innovationsprojekter, der alle har opnået ekstern bevilling indenfor det sidste år, efterfulgt af networking og let traktement.

Tid og sted: fredag d. 14. juni kl. 13-15 i Auditoriet i Medicinerhuset.

 

 Program for dagen:


13.00:    Velkomst ved Forskningschef Egon Toft

13.10: Inger Lise Gade, læge, ph.d. Hæmatologisk Afdeling,

NNF Clinical Emerging Investigator: “Exploring exhaled breath biomarkers for non-invasive diagnostics -showcased by stroke and pulmonary embolism.”


13.25: Kristian Kragholm, læge Kardiologisk Afdeling, lektor

NNF Clinical Emerging Investigator: “Integrating electrocardiogram and other prehospital diagnostics toimprove patient outcomes.”    

13.40:  Aase Handberg, overlæge Biokemisk afdeling, professor, Klinisk Institut

  DFF – Forskningsprojekt1: “Liver-derived extracellular vesicles as biomarkers for early detection of non-alcoholic fatty liver disease in obesity”


14.00:  Anne Lund Krarup. Forskningsansvarlig overlæge, Akut- og Traumecenter

BETA.HEALTH: ”Palliationskassen”

14.15:  Søren Paaske Johnsen, overlæge, professor, Klinisk Institut

  EU: HelathIntelAct

14.30:  Afrunding ved Institutleder Sten Rasmussen

14.35:  Fejring og networking

 

Arrangementet er åbent for alle der aktive inden for forskning, som gerne vil inspireres i arbejdet med at hjemtage midler og høre hvordan forskningskollegaer har grebet processen an. 

Tilmelding: Arrangementet er aflyst på grund af manglende tilslutning

 

Med venlig hilsen 

Institutleder Sten Rasmussen og Forskningschef Egon Toft

Opdateret