Augustinusfonden sidste åbne call for forskning i nyresygdomme

Augustinus Fonden ønsker at bidrage til en øget forskningsindsats for nyresygdomme, og har derfor i årene 2019-2024 afsat en pulje til forskningsprojekter inden for området.

Årets ansøgningsrunde bliver dermed det sidste åbne call for forskning i nyresygdomme hos Augustinus Fonden. De sidste 20 mio. kr., der er afsat i puljen, uddeles i 2024, hvorefter støtten udfases. For at sikre en god afvikling af støtten til nyreforskningsområdet afsættes op til 30 mio. kr. i udfasningsmidler til projekter, der allerede er igangsat med midler fra nyreforskningspuljen, men som kan have brug for supplerede midler.

Fonden ønsker at støtte et bredt felt af projekter inden for nyreforskning i relation til årsager. forebyggelse, diagnostik, behandling og komplikationer. 

Det er muligt at søge støtte til både kliniske, eksperimentelle og epidemiologiske forskningsprojekter. 

Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på fondens hjemmeside fra d. 15. marts til d.14. juni kl. 12.00.

Læs mere på Augustinusfondens hjemmeside

Opdateret