Om Urologisk Afsnit 10

I Urologisk Sengeafsnit tager vi imod patienter, som skal indlægges til operation i øvre og nedre urinveje, og patienter, som indlægges med akutte lidelser.