Tværfagligt Smertecenter, Aalborg

Tværfagligt Smertecenter, Aalborg tilbyder et behandlingsforløb til dig, som har komplekse, kroniske non-maligne smerter. Du skal henvises af din egen læge eller en hospitalslæge. Behandlingen foregår i dagtimerne og er uden indlæggelse.

Reception