For fagfolk

Center for Funktionelle Lidelser tilbyder nordjyske patienter med svær funktionel lidelse én indgang i hospitalsregi. Læs gældende kriterier for henvisning.

Behandling af patienter med funktionelle lidelser 

Det vurderes, at cirka 5 % af patienter med funktionelle lidelser har lidelsen i en ”svær” grad. Denne patientgruppe er i målgruppe for behandling i Center for Funktionelle Lidelser.

Lette til moderate tilfælde behandles i primær sektoren.

 

Hvem kan henvise?

Praktiserende læger, hospitalsansatte læger samt andre speciallæger kan henvise til Center for Funktionelle Lidelser.