Behandling og vejledning

Center for Voldtægtsofre er et tværfagligt center, der tilbyder behandling til personer fra 15 år, der har været udsat for en voldtægt, voldtægtsforsøg eller lignende.

Hvorfor søge hjælp?

Det kan være rigtigt svært at søge hjælp efter et seksuelt overgreb, men det er vigtigt at få den rette hjælp, blandt andet fordi:

Et seksuelt overgreb er en alvorlig hændelse, og derfor er det normalt, at du reagerer bagefter. Du kan reagere både psykisk og fysisk. Nogle reagerer meget, mens andre ikke reagerer så meget.

Reaktionerne efter en voldtægt kan være til stede i måneder og år, men de kan også opstå med måneder og års forsinkelse.

Ved at søge hjælp mindsker du risikoen for, at voldtægten får negative konsekvenser for dit liv. Ved Center for Voldtægtsofre tilbydes støtte, rådgivning og behandling af psykolog og socialrådgiver. Det er aldrig for sent at få hjælp.

Du kan læse mere om naturlige efterreaktioner efter et seksuelt overgreb i pjecen "Information til ofre for seksuelt overgreb".