For fagfolk

Reumatologisk speciallæge står til rådighed for praktiserende læger med rådgivning mellem kl. 13.00 - 13.30 på hverdage. Praktiserende læger skal kontakte speciallægen direkte telefon 97 66 06 47.

For ventetider, visitationsmeddelelser, forløbsbeskrivelser med mere, henviser vi til NordKAP på Sundhed.dk.

Forskning og publikationer er samlet på en central forskningsside for hele hospitalet. Afdelingens forskningshjemmeside kan tilgås på https://aalborguh.rn.dk/cerra.

Patienter i alderen fra 18 år og opefter kan henvises fra egen læge og fra speciallæger. Børn mistænkt for reumatologisk lidelse henvises til Børne- og Ungeafdelingen. Henvisning fremsendes til Reumatologisk Ambulatorium, og der kan ikke henvises til en bestemt læge.

Når henvisningen er modtaget, visiteres den af afdelingens speciallæger. Såfremt der er behov for yderligere oplysninger, returneres henvisningen til egen læge med henblik herpå. Patienten bliver herefter indkaldt eller får besked om forventet ventetid til undersøgelse. Hovedparten af de henviste patienter bliver visiteret til ambulant undersøgelse, men visitation til indlæggelse med henblik på undersøgelse og behandling kan prioriteres ved mere komplekse lidelser.

I ambulatoriet arbejder læger og sygeplejersker i tværfaglige teams. I Diskusambulatoriet indgår fysio- og ergoterapeuter samt socialrådgiver i teamet.

Afdelingen modtager patienter fra det område, der hører til Aalborg Universitetshospitals medicinske optageområde, dog varetages ambulante patienter fra Thy-Mors af Reumatologisk Afdeling, Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring.