Særlige funktioner

I Røntgenafdelingen, Hobro varetager vi den særlige funktion Åbent Røntgenambulatorium.