Dit ophold og besøg

Du kan som patient eller pårørende have brug for praktiske informationer, når du skal indlægges på eller besøge en pårørende på Plastik- og Mammakirurgisk Dagafsnit.