For fagfolk

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til sundhedsfaglige udenfor sygehuset, fx praktiserende læger, hjemmeplejen og fagpersoner i regionen, kommune osv.