Patienthotellet

Patienthotellet er en del af Aalborg Universitetshospital og et gratis tilbud til dig, der har behov for hospitalsindlæggelse. Det er din afdeling, der afgør, om du kan henvises til Patienthotellet. Afdelingen har ansvaret for din behandling, undersøgelse, stuegang mm.