Ortopædkirurgi, Hjørring

I Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring undersøger og behandler vi patienter med lidelser eller skader i knogler, muskler og led. Afdelingen er en del af Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, som er fordelt på flere matrikler.

Kortudsnit