Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen i Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring består af 1 cheflæge, 2 chefsygeplejersker og 1 ledende lægesekretær.

Afdelingsledelse

Kortudsnit