Undersøgelser og behandlinger i Onkologisk Afdeling

I Onkologisk Dagafsnit, Pavillonen behandler vi patienter med brystkræft og kræft i hoved og hals. Vi giver medicinsk behandling, primært kemoterapi og immunterapi.