Om afsnittet

Afdeling for Medicinsk Fysik er en tæt samarbejdspartner til Stråleterapien. Vi varetager vedligeholdelsen af det tekniske udstyr til strålebehandling og deltager i planlægningen af patientens behandling.