Afdeling for Medicinsk Fysik

Afdeling for Medicinsk Fysik er en teknisk avanceret afdeling med ansvar for det apparatur, som bruges til forberedelse, planlægning og udførelse af strålebehandling. Afdelingen har ligeledes ansvaret for strålebeskyttelse af patienter og personale.

Stråleterapi accelerator