Høreklinikken, Frederikshavn

Høreklinikken, Frederikshavn foretager høreundersøgelser på patienter med ukompliceret høretab, fx aldersbetinget høretab. Vi arbejder tæt sammen med Høreklinikken, Aalborg.

Vigtig information

Kortudsnit