Om P-dialysen

I P-dialyse Ambulatorium behandler vi patienter med svigtende nyrefunktion med peritonealdialyse, også kaldet P-dialyse eller posedialyse. Patienterne er ikke indlagte, og de forlader ambulatoriet umiddelbart efter behandlingen.