Center for SLE og Vasculitis

Center for SLE og Vasculitis (Nyremedicin) er et tværfagligt center for patienter med de autoimmune sygdomme SLE (systemisk lupus erythematosus) og AAV (ANCA-associerede vaskulitter).

Om centret 

SLE og AAV er komplekse sygdomme, hvor patienterne har flere symptomer fra forskellige organer. Patienterne bliver derfor ofte henvist til undersøgelser på flere forskellige hospitalsafdelinger. I Center for SLE og Vasculitis (Nyremedicin) samler vi specialerne, så patienterne har én indgang til undersøgelse og behandling. I centret følges du af læger med speciel interesse for og erfaring i autoimmune sygdomme, og andre relevante speciallæger inddrages ved behov.

Centret er en fælles enhed under Nyremedicinsk Ambulatorium og Reumatologisk Ambulatorium. Patienter, der tilknyttes Center for SLE og Vasculitis (Nyremedicin), bliver undersøgt og behandlet i centrets lokaler ved enten Nyremedicinsk Ambulatorium på Aalborg Universitetshospital, Syd eller Reumatologisk Ambulatorium på Aalborg Universitetshospital, Nord.

Ved mistanke om SLE eller AAV skal din læge henvise dig til ét af de to ambulatorier.

Uddannelse og forskning

Vi er med til at uddanne både medicinstuderende og yngre læger. Du vil derfor møde læger under uddannelse, når du er til undersøgelse og behandling.

Derudover har vi også læger, som forsker i behandling af autoimmune sygdomme. Derfor skal du forvente, at vi spørger dig, om du vil medvirke i forskningsprojekter.

Samarbejde

Vi arbejder sammen med en lang række andre afdelinger på hospitalet, herunder:

Vi samarbejder derudover med speciallæger inden for andre specialer efter behov, fx praktiserende hudlæge, Klinisk Immunologi og i Koagulationsambulatoriet.

Personale

Se personalet på Center for SLE og Vasculitis (Nyremedicin)