Særlige funktioner

I Dialyseafsnit, Aalborg har vi de 2 særlige funktionsområder Hæmodialyse derhjemme og Nyreskole.