Særlige funktioner

I har vi to særlige funktioner: Det Udgående Apopleksiteam og Den Regionale Centralvisitation til Neurorehabilitering.