Ambulatorium for Nerve- og Muskelsygdomme

I Neurologisk Ambulatorium, Ambulatorium for Nerve- og muskelsygdomme udreder og behandler vi patienter med forskellige nervebetændelser og muskelsygdomme. Sygdommene kan vise sig ved kraftnedsættelse, muskelsvind, koordinationsvanskeligheder, føleforstyrrelser eller smerter i arme eller ben.

Udredning 

Udredning af nervebetændelser og muskelsygdomme tager i første omgang udgangspunkt i patientens sygehistorie og den neurologiske lægeundersøgelse. Herefter supplerer vi ofte med undersøgelser fra andre afdelinger.

Undersøgelsesprogrammet vil være individuelt og planlagt ud fra de symptomer, patienten fortæller om. Undersøgelserne kan omfatte:

  • blodprøver
  • neurofysiologisk undersøgelse (undersøgelse af nervernes ledningsevne)
  • røntgenundersøgelse/scanning
  • muskelbiopsi
  • genetisk undersøgelse

 

Efter udredning 

Når patienten er udredt for sin nerve- eller muskelsygdom, vurderer vi, hvorvidt patientens behandling kan varetages af egen læge eller om der er behov for specialviden. Kræver behandlingen specialviden, vil patienten blive tilbudt et kontrolforløb i Neurologisk Ambulatorium, Ladegårdsgade. Alt efter diagnosen kan ambulatoriet tilbyde symptomdæmpende og symptomatisk behandling i et bredt samarbejde med andre afdelinger.

Patienter med den sjældne diagnose "motorneuronsygdom" vil blive henvist til Neurologisk Ambulatorium, Ambulatorium for Nerve- og muskelsygdomme.