Om afsnittet

I Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, 5. etage undersøger og behandler vi almene medicinske patienter. Vi modtager patienter fra Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stueetagen (AMA) og specialeafdelingerne i Aalborg til videre medicinsk behandling.