Særlige funktioner

I Medicinsk Dagafsnit har vi de 2 særlige funktioner Diabetesambulatorium og DVT-Ambulatorium. Ambulatoriefunktionerne er en del af dagafsnittet, hvor de også har lokaler.