Om afsnittet

Infektionshygiejnen er et afsnit under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Infektionshygiejnen betjener hospitaler, den primære sundhedstjeneste, specialsektoren og kommuner i Region Nordjylland med infektionshygiejnisk rådgivning.