Om afsnittet

Klinisk Biokemisk Afsnit, Thisted varetager blodprøvetagning og analyser af blodprøver. Vi har prøvetagningsambulatorium i Thisted.