Kirurgisk Ambulatorium, Thisted

I Kirurgisk ambulatorium udføres:

  • Ambulante forundersøgelser til operationer 
  • Efterkontrol  efter skadestuebesøg og operationer
  • Ambulante undersøgelser og behandling af patienter med kroniske sår 
  • Udtømning
  • Omlægning af gips
Venteområde