Undersøgelser og behandlinger

I Dagkirurgisk Afsnit foretager vi undersøgelser og behandlinger inden for 4 specialer: organkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og øre-, næse-, halskirurgi.