Dagkirurgisk Afsnit, Thisted

I Dagkirurgisk Afsnit udfører vi undersøgelser og indgreb inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi. Vi laver udelukkende undersøgelser og indgreb, der ikke kræver, at patienten er indlagt.

Skilt