Undersøgelser og behandlinger

I Karkirurgisk Venesårsambulatorium undersøger, behandler og følger vi op på patienter med vanskeligt helende bensår i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen i kommunerne.