Karkirurgisk Venesårsambulatorium

I Venesårsambulatoriet undersøger, behandler og følger vi op på patienter med vanskeligt helende bensår i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen i kommunerne.  

Reception