Pacemakerambulatorium

Pacemakerambulatorium er en særlig funktion under Kardiologisk Laboratorium. I Pacemakerambulatoriet foretager vi kontrol af patienter med pacemakere af alle typer samt patienter med hjerterytmeoptager (loop-recorder). Vi er det eneste sted i Region Nordjylland, der foretager kontrol af denne patientgruppe.

Din behandling varetages af erfarne sygeplejersker, som er specialister i at kontrollere og indstille pacemakere og udstyr til overvågning af hjerterytmen. I ambulatoriet er der også tilknyttet speciallæger, der kan tilkaldes ved særlige problemstillinger.

Når du ankommer i ambulatoriet, skal du registrere din ankomst ved at skanne dit sundhedskort på ankomststanderen.