Arytmiambulatorium

Arytmiambulatoriet er et ambulatorium for patienter med hjerterytmeforstyrrelser eller mistanke om hjerterytmeforstyrrelser.
Når du kommer i ambulatoriet taler vi om, hvordan du har det. Vi ser også på de undersøgelser, der allerede er lavet af din hjerterytme og hjertefunktion. På den baggrund vurderer vi sammen med dig, om du skal starte behandling, eller om vi skal justere igangværende behandling.

Det kan vise sig at være nødvendigt at lave andre undersøgelser af dit hjerte, fx hjertediagram, hjerterytmeovervågning (båndoptagelse) og ultralydsundersøgelse.

Du vil blive mødt af speciallæger og/eller sygeplejersker.