Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen i Kardiologisk Afdeling består af 1 cheflæge, 1 chefsygeplejerske og 1 ledende lægesekretær. 

Afdelingsledelsen