Om afsnittet

I Gynækologisk Dagafsnit modtager vi patienter til undersøgelse og kortere kirurgiske indgreb. Patienterne bliver udskrevet samme dag, inden dagafsnittet lukker.