Særlige funktioner

I Gynækologisk Ambulatorium har vi de særlige funktionsområder Inkontinensklinikken og Vestdansk Center for Gentagne Ufrivillige Aborter.