Afsnit for Familiebarsel

På Afsnit for Familiebarsel modtager vi førstegangsfødende med ukomplicerede fødselsforløb og raske børn. Vi yder hjælp til selvhjælp og støtter jer i alt, hvad der vedrører den nye familiesituation.

Gang