Særlige funktioner

I Geriatrisk Ambulatorium har vi en særlig funktion i form af Faldklinikken.