Vejledning, øvelser og træning hos Fysio- og Ergoterapien, Nord

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Nord (Afsnit C) varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter.